Köp- och Leveransvillkor i korthetKöp- och Leveransvillkor

Denna sida innehåller köp- och leveransvillkor. Var god läs igenom dessa villkor noggrant innan du gör din beställning. Du bör vara medveten om att genom att beställa produkter av Stina Glaas godkänner du dessa villkor.

Vid beställning hos Stina Glaas garanterar du att du är över 18 år (eller har vårdnadshavares tillåtelse att beställa från Stina Glaas) och accepterar dessa köp- och leveransvillkor vilka gäller alla beställningar hos Stina Glaas. Ingen av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar av köp- och leveransvillkoren är bindande om det ej skett genom en skriftlig överenskommelse med Stina Glaas.


Personlig Information

Stina Glaas är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PUL. Den personliga informationen som skickas till Stina Glaas används för att bearbeta din beställning, för att göra kreditkontroller och för att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger till dig. Informationen du lämnar vid beställning är endast tillgänglig för Stina Glaas och Tictail och kommer inte säljas eller överlåtas till tredje part. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den informationen som vi har registrerat på dig. Du har rätt att begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Genom att beställa från Stina Glaas godkänner du villkoren ovan.


Force Majeure

Händelser utanför Stina Glaass kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna avtal, skall betraktas som force majeure ligga till grund för att Stina Glaas befrias från förpliktelser att fullfölja nämnda avtal. Exempel på dessa händelser är bland annat krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, olyckor, stridsåtgärder på arbetsmarknaden och jämförbara händelser.


Betalning

Alla produkter stannar i Stina Glaass ägo tills dess att de betalats i sin helhet. Priserna i butiken är inklusive 25% moms för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Stina Glaas ej råder över, t.ex. valutaförändringar, ändrad moms, ändrad tull eller ändrade övriga skatter. Skulle priset ändras har kunden rätt att häva köpet. Är du under 18 år måste du ha vårdnadshavares tillåtelse att beställa från Stina Glaas.

Alla överföringar genom Stina Glaas hanteras genom tredje part för att garantera din säkerhet. Kortinformation sparas ej och all information sker med säker SSL kryptering.


Lokala skatter

Lokala avgifter (skatter, tull) kan förekomma, beroende på din region och lokala tullföreskrifter. Dessa avgifter står kunden för.


Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och innehåller information som hjälper webbsidan att identifiera besökaren och förenkla ditt besök. Cookies skadar ej din dator, innehåller endast text, kan ej innehålla virus och tar upp liten plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga (sessioncookies). Sessioncookies sparas ej permanent på din dator och försvinner då du stänger din webbläsare. För att använda Stina Glaas utan problem behöver du ha cookies aktiverade.

Den andra typen av cookies sparar en fil permanent på din dator. Den typen av cookie används för att registrera hur besökare använder webbsidan. Den används endast till att erbjuda besökare bättre service och support. Textfilen kan raderas. Stina Glaas använder den typen av cookies för att föra statistik över besökare av webbsidan. Informationen som sparas på din dator är endast ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.


Övrig Information

Stina Glaas reserverar sig rätten att ändra information, exempelvis pris, teknisk specifikation, köp- och leveransvillkor samt erbjudanden utan att på förhand notifiera detta. Är en produkt slutsåld har Stina Glaas rätt att häva beställningen och återbetala den summan som betalats för beställningen.

Tictail AB är inte skyldiga till något innehåll, interaktioner eller överföring skedd på shop.stinaglaas.se.Vid frågor kontakta stina@stinaglaas.se.